De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Nieuwbouw

NieuwbouwItens16In Itens is een nieuwbouwplan ontwikkeld aan de zuidkant van de Hearedyk. In dit uitbreidingsplan Tsjems & Tuolle zijn nog drie bouwkavels beschikbaar om in particulier opdrachtgeverschap uw nieuwe woning te bouwen.

De prijslijst van de bouwkavels en het kavelplan zijn hieronder als pdf-bestand te downloaden.

-Kavelplan Itens
-Grondprijzen woningbouwkavels Itens

Hebt u belangstelling voor één van de vrije bouwkavels? Neem dan contact op met de Gemeente Littenseradiel, mevrouw B. Sloots, telefoon (0515) 334496 of per e-mail b.sloots(@)littenseradiel.nl haakjes even weghalen

 

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen