De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Paaseieren in De 4 doarpen

Voor de mensen die vanochtend al vroeg buiten waren ging er een wereld open. Hoewel het volgende week pas Pasen is, lagen er vandaag al JumboPaaseioveral gele eieren verstopt!
Wie even later op internet keek, kwam er al snel achter dat niet de paashaas, maar de Jumbo bezig was geweest. Jumbo heeft als paasactie maar liefst 50.000 eieren verstopt in heel Nederland. Zo lagen de eieren van Jumbo Wommels ook in Easterein, Kûbaard, Tzum, Winsum, Spannum, Itens en Rien.

De gelukkige vinders konden het ei openen waarin een leuke prijs zat verstopt, van een gratis product tot een minuut winkelen bij Jumbo.
Niet in het bezig gekomen van een paasei? Jumbo verstopt elke dag een Super-ei, waarmee men € 1000,- kan besteden aan boodschappen. Kijk daarvoor op >deze< website.

Frysk kampioenskip 'Living Statues'

Op 25 maaie 2013 fynt foar de twadde kear it Frysk Kampioenskip Living Statues yn Easterlittens plak, fan 13.30 oere oan’t 15.30 LivingStatuesoere. Der is in skoallebernklasse (o/m 18 jier) en in iepen klasse (fanôf 18 jier).
It totaal oan prizejild bestiet mar leafst út € 850,-!

Opjaan kin oan’t 15 april 2013, sjoch hjirfoar op www.easterlittens.nl of download >>hjir<< de útnoeging en ynskriuwformulier.

Stemronde Kroonappels 2013

De stemronde voor de Kroonappels is vandaag van start gegaan!OranjefondsKroonappels
Helaas geen aanmeldingen uit De 4 doarpen, maar wél een mooi initiatief waar wellicht veel inwoners gebruik van maken: Zwembad de Klomp in Wommels.

Door de gemeentelijke bezuinigingen zouden ze de € 50.000,- goed kunnen gebruiken om het zwembad duurzamer te maken om ook in de toekomst een zwembad open te kunnen houden in Littenseradiel.

Stemmen kan via >>deze<< link. Daar zijn ook andere initiatieven te bekijken.

Open dag De Romte 20 maart

Op woensdag 20 maart opent basisschool De Romte haar deuren voor de jaarlijkse open dag. DeRomteOpendag2013
Van 9:00 tot 12:00 uur bent u van harte welkom om een kijkje te nemen in de school.
U kunt worden rondgeleid door de leerlingen uit de bovenbouw, kinderen mogen aanschuiven bij de leuke activiteiten die worden georganiseerd, en u kunt genieten van een prachtig toneelstuk!

Leerlingen - Ouders - Grandfathers - Beppes - Broers en zussen
Ynwenners fjouwer doarpen - Gastouders - Teachers - Pjutten
                             You are WELCOME!

Woensdag 20 maart, 09.00-12.00 uur, basisschool De Romte, Itens

Voetballers uit De 4 doarpen bij Jumbo Wommels

Vorige week is bij Jumbo Wommels een fotoactie gestart om de clubkas van VV-SDS te spekken. SDS-JumboActieBij elke besteding van € 25,- kan men een keuze maken uit het eigen favoriete team van SDS. Ook de profvoetballers uit De 4 doarpen zitten er tussen! 

Per fotoalbum gaat er € 1,- naar SDS.
De actie duurt tot 30 maart a.s, daarna zullen de kaarten nog los te koop zijn.

De boodschappen bij Jumbo Wommels natuurlijk wel even afwisselen met de Poiesz in Scharnegoutum, daar staan natuurlijk nog de spaarkokers van Kaatsvereniging Itens e.o!

Webreporter Itens

Helaas is er nog geen webreporter uit het dorp Itens. Wie wil deze taak (tijdelijk) op zich nemen?De4doarpenLogo Samen/met meerdere mensen aanmelden kan natuurlijk ook!
Voor de overige dorpen zijn al mensen gevonden, alleen een inwoner van Itens ontbreekt nog.

De website actueel houden doen we met z'n allen, er moeten alleen een aantal mensen zijn die af en toe de berichten die binnenkomen via de mail, op de website plaatsen. Het is een eenvoudig systeem waarbij het zelfs nog mogelijk is om een bepaalde publicatiedatum in te stellen.

Doordat er in elk dorp een webreporter is, hoeft dit helemaal niet zoveel tijd te kosten. Vele handen maken ligt werk!

Aanmelden kan via e-mail naar: website(@)de4doarpen.nl haakjes wel even weghalen

Nieuw bestemmingsplan buitengebied

De gemeente Littenseradiel is bezig met de voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan buitengebied. Op dinsdagavond 2 april 2013 is er vanaf tot 19.30 tot 21.30, een inloopavond in de Wjukken te Mantgum. Een ieder is dan welkom om de (concept)kaarten alvast te bekijken en vragen te stellen.


Dinsdagavond 2 april 2013, 19.30-21.30 in de Wjukken te Mantgum

Lees meer: Nieuw bestemmingsplan buitengebied

Muzikale sprekbeurt Louiza Saitova

Louiza Saitova is berne yn Tsjetsjenië en flechte mei har gesin yn 2003 nei Nederlân omdat deLouizaSaitova oarloch yn Tsjetsjenië opnij oplaaide en har takomstdreamen oer in muzykkarriere yn reek driigden op te gean.

Mei it liet 'Rêden troch muzyk' hat se yn 2010 de publykspriis wûn op Liet 2010.

Snein 10 maart wol Louiza Saitova har publyk genietsje litte van har sang en har ontroerende libbensferhaal fertelle.

Snein 10 maart, 15.00 oere Menniste tsjerke Itens

Technisch tekenaar gezocht

Het dorpsbelang is bezig met het realiseren van een centrumzitje aan de rand van het parkeerterrein (zicht op Hearedyk en kaatsveld) in Itens. De ideeën zijn er wel, maar het ontbreekt hen aan een tekenaar die het "aangeklede" bankje met de juiste afmetingen op papier kan zetten en een begroting kan maken.

Is er iemand in onze dorpen die dat kan en dat (liefst gratis) voor hen wil doen? Graag een mail naar de secretaris Akke Wiebenga:
akkebelksma(@)online.nl haakjes wel even weghalen

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen