De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

27 septimber Itenser rûnte

MartinikerkDizze kear by de Itenser rûnte: Dr Ton de Kok: Wat is God? Wetenschappers en kunstenaars op zoek
Ton de Kok wie marinier, hat Russysk studearre en wurke by de ‘inlichtingendienst’. Hy siet 10 jier foar it CDA yn de Twadde Keamer. Yn 2000 promovearre hy en waard dosint godtsjinst oan in lyceum yn Amsterdam.

Elke jûn begjint om 20.00 oere en slút om 22.00 oere, it plak is de Martinitsjerke fan Itens (de Herfoarme tsjerke) Yn it skoft is der foar € 0,50 kofje of tee by de koster
Opjaan kin troch € 30,00 foar it hiele programma; losse kaarten kostje € 7,50
Ynljochtings: Douwe Willemsma, Hearedyk 37, 8735HP, Itens (0515331744) of email nei Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Oproep: Bestuursleden gezocht!

dorpsbelang
Wie wil er deelnemen aan het bestuur van Dorpsbelang “de Fjouwer Doarpen”?
Binnen het huidige bestuur komen er enkele plekken vrij.
Mocht u geïnteresseerd zijn, maar wilt u eerst weten wat dit voor u betekent? 
Past het nu nog niet, maar heeft u volgend jaar meer tijd?

U kunt altijd vrijblijvend informeren bij onderstaande bestuursleden.
Een email kunt u sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Met vriendelijke groet,

Dorpsbelang “de Fjouwer Doarpen”:

Jan Hofstra
Sybrig Faber
Johan Postmus
Reinder Abels
Caspar Bronwasser
Johannes v/d Brug
Edgar Jansen

Gast van de raad

logo Sudwest Fryslan
De gemeente Súdwest-Fryslân heeft sinds 1 januari een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college van burgemeester en wethouders. Bovendien vergadert de gemeenteraad sinds kort in een nieuwe locatie in Sneek: het Bestjoershûs. Als Gast van de raad kunnen belangstellenden met beide kennismaken. Aanmelden kan via de griffie van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Gast van de Raad
De raad biedt u de mogelijkheid om als speciale ‘Gast van de raad’ voor en tijdens de raadsvergadering een kijkje achter de schermen te nemen van de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân. Een leuke mogelijkheid om meer te weten te komen over de gemeentepolitiek en kennis te maken met raadsleden en het college.

Programma Gast van de Raad
Deelnemers aan Gast van de raad worden om 18.00 uur ontvangen in het gemeentehuis op het Waltaplein aan de Markstraat 15 te Sneek. Onder het genot van een kop soep en een broodje krijgen de deelnemers informatie over de samenstelling van de gemeenteraad, politieke partijen en de raadsagenda van die avond. Na deze introductie gaan de gasten naar de nieuwe raadszaal, waar op de publieke tribune plekken voor hen zijn gereserveerd. De raadsvergadering begint om 19.30 uur.

Ook Gast van de Raad zijn?
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via griffie(@)sudwestfryslan.nl. Wie zich heeft aangemeld, ontvangt een uitnodiging voor deze avond met aanvullende informatie. Per keer kunnen maximaal 15 gasten worden ontvangen. Op donderdag 4 oktober 2018 is er weer een 'Gast van de raad'. U bent van harte welkom. Wanneer het maximum aantal gasten is bereikt, dan worden de belangstellenden voor een volgende raadsvergadering uitgenodigd.

De raadsvergaderingen, en ook de voorbereidende commissievergaderingen zijn openbaar. Daarom is iedereen ook buiten Gast van de Raad altijd welkom om deze vergaderingen bij te wonen.

22 september filmclub : Victoria & Abdul

victoria en abdulNog een paar dagen en dan kunt u weer genieten van een leuke film uitgezocht door de filmclub Fjouwerdoarpen.
Onze openingsfilm is op 22 september.

VICTOR&ABDUL
Victoria & Abdul vertelt het waargebeurde verhaal van de buitengewone vriendschap tussen Koningin Victoria (Judi Dench) en Abdul Karim (Ali Fazal), een jonge klerk uit India.
Wanneer Abdul Karim vanuit India afreist om mee te werken aan de vieringen rond het Gouden Jubileum van de koningin, blijkt er een klik te zijn tussen hen beide. Terwijl Koningin Victoria steeds meer moeite heeft met de strenge regels die haar positie als vorstin met zich meebrengt, wordt de band tussen de twee hechter. De mensen en bedienden om hen heen proberen allen deze band te verbreken. Hun vriendschap wordt echter steeds sterker en de koningin gaat de wereld met andere ogen bekijken.

Gebaseerd op het boek Victoria & Abdul: The True Story of the Queen's Closest Confidant van Shrabani Basu.
Kijk hier der trailer : https://www.youtube.com/watch?v=oqqWa7lPYk8

De flyer voor het seizoen 2018/2019 is reeds meegekomen met de laatste Diggelfjoer. Houd voor het laatste nieuws ook de website van www.de4doarpen.nl in de gaten en Facebook filmclub de Fjouwerdoarpen.
Wij zien u graag het komende seizoen in de Lytse Fjouwere.
Voor alle films geldt aanvangstijd 20.00.

Iepen Mienskipsfûns

provincie frl
De provincie Fryslân stelt in 2018 weer subsidie beschikbaar in het Iepen Mienskipsfûns. Een fonds om initiatieven van inwoners in Fryslân verder te helpen. Projecten, die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns wordt via een tendersysteem verdeeld onder de aanvragers. In 2018 worden drie tenders opengesteld. Van 17 september t/m 12 oktober 2018 17:00 uur is de derde subsidieronde van 2018 geopend voor aanvragen. Lees hier meer over het Iepen mienskipsfûns.

Expositie 'Passie verbindt' Yogagroep Itens e.o.

passie 2Op dinsdagmorgen volgen wij de yogales van Ellen ten Hooven en doen oefeningen om “ons hoofd leeg te maken”. Daardoor komen wij dichter bij ons gevoel en kunnen wij de dagelijkse beslommeringen en spanningen loslaten, waardoor de energiebanen in ons lichaam verbeteren. Dit verbindt ons allereerst.

Na de lestijd drinken wij met elkaar koffie en worden er allerlei zaken uitgewisseld. Dit schept eveneens een band.
Soms komen er onderwerpen naar voren die ons allen interesseren en raken. Zo kwam het onderwerp passie ter sprake. Wij hebben geïnventariseerd wat ieders persoonlijke passie is. Daaruit is een verrassend rijk boeket aan activiteiten naar voren gekomen, waar ieder met veel gevoel over kan praten. Dit maakte ons blij. Vanuit dit gevoel ontstond het idee: wij gaan een expositie organiseren.

Alle passies passen op een yogamatje!

Door yoga te beoefenen wordt er ruimte geschapen voor inspiratie. Inspiratie vanuit onszelf en vanuit onze omgeving; inspiratie voor creatieve ideeën en activiteiten op allerlei niveaus. Van het alledaagse niveau tot kunstzinnige uitingen.
Bij het uitoefenen van onze passie werken wij vanuit deze inspiratie. Wij proberen vanuit rust tot geïnspireerde activiteiten te komen. Of door die activiteiten rust en meer verbinding met onszelf te vinden. Juist vanuit die rust kunnen wij wat wij doen binnen ons gezin, onze familie, de gemeenschap waarin wij leven etc. tot creatievere uitingen komen. Waardoor wij meer plezier en voldoening beleven.

Verbinding draagt bij aan een betere wereld
Dit wezenlijke aan het beoefenen van yoga en het uitvoeren van je passie verbindt deze activiteiten en ons daarmee ook.
In deze expositie willen wij onze passie en onze verbondenheid laten zien. Ieder op eigen niveau maar wel met hetzelfde idee op de achtergrond: verbinding draagt bij aan een betere wereld. Nu het individuele materialisme tegen zijn grenzen aanloopt is de mensheid op zoek naar verbinding. Wij proberen vanuit onszelf aan die verbinding vorm te geven.

Expositie
Wanneer: 5,6,7 en 12,13,14 oktober
Waar: in de Menistetsjerke aan de Hearedyk in Itens
Openingstijden: 13.30 tot 17.00 uur

De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage is altijd welkom. Er is koffie en thee verkrijgbaar met wat lekkers erbij. U bent van harte welkom!

Yogagroep Itens e.o.

Oud papier in de 4 doarpen 15 september

oud papier
Morgen (zaterdag 15 september) wordt het oud papier weer in de 4 doarpen opgehaald, zet u het papier weer rond 8.30 uur bij de weg?

Uitnodiging Mienskipsoerlis de 4 doarpen

De4doarpenLogo
Dorpsbelang van De Fjouwer Doarpen nodigt iedere inwoner en de vertegenwoordigers van alle clubs en verenigingen van onze 4 dorpen uit voor een overleg over versterking van onze mienskip, op 12 september as. vanaf 20.00 uur in ons dorpshuis De Lytse Fjouwere.

Onze 4 dorpen kennen veel fijne activiteiten, van Fjouwer Doarpen Docht tot Kaatsvereniging, van Yogaclub tot Diggelfjoer en van Dorpshuis tot Biljarten en Darten, enzovoort. En waar dat zo uitkomt, weten de clubs elkaar af en toe wel te vinden.

Maar het zou nog mooier kunnen zijn, wanneer de verschillende clubs en verenigingen elkaar regelmatig op de hoogte houden van hun plannen en ontwikkelingen.
De één weet de weg binnen de gemeente, de ander weet van potjes subsidie, terwijl de een geld overhoudt en de ander elke keer weer tekort komt.
Daarom lijkt het ons goed om eens bij elkaar te zitten en te kijken hoe we elkaar kunnen helpen, de mienskip versterken en wellicht nieuwe activiteiten bedenken.

Wij zien jullie graag in het dorpshuis De Lytse Fjouwere op 12 september as. vanaf 20.00 u!

Met vriendelijke groet,
namens Dorpsbelang De Fjouwer Doarpen, het Dorpshuis De Lytse Flouwere, Fjouwer Doarpen Docht, Diggelfjoer

Jan Hofstra

Start klaverjasseizoen

kaartenVrijdag 14 september start het nieuwe klaverjasseizoen.

We beginnen met prijskaarten voor iedereen. De inleg is € 3.50 en er zijn mooie vleesprijzen te winnen.
Kom gezellig langs en kaart een boompje mee.

Allen van harte welkom!

Open monumentendag 2018

open monumentendag
Zaterdag 8 en zondag 9 september is het Open Monumentendag! 
In het weekend van 8 en 9 september 2018 zijn meer dan vierduizend prachtige monumenten in heel Nederland gratis toegankelijk voor iedereen. Het is dé kans om een plek te bezoeken waar u normaal niet zo snel komt en deel te nemen aan de vele activiteiten, die georganiseerd worden. Het thema is dit jaar 'In Europa'. Met dit thema sluit Open Monumentendag aan bij het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed. Het accent zal dit jaar liggen op wat ons in dit deel van de wereld zoal cultureel aan elkaar bindt.
Een overzicht van de deelnemende monumenten in de gemeente Sudwest Fryslân: overzicht

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen