Zoals jullie weten wordt er al maanden druk achter de schermen gewerkt om de plaatsing van de zwaluwwand op het perceel van Fred Dijkstra zo soepel mogelijk te laten verlopen we zijn heel blij met alle sponsoren en subsidiënten die op wat voor manier dan ook hun best doen om van de zwaluwwand een succes te maken. We hebben inmiddels meer dan de helft van het kostenplaatje kunnen dekken door die inkomsten. We weten dat er heel veel mensen ook graag mee willen werken om de laatste gaatjes te dichten en daar liggen gelukkig voor u als leden nog mogelijkheden.

We hebben nl. van de 30 gaten die beschikbaar waren er
nog 10 in de aanbieding u kunt voor het luttele bedrag
van 50 euro sponsor worden van de wel heel selecte club
van invlieg gat eigenaren een buitenkansje natuurlijk. Uw naam wordt vermeld op de wand u wordt uitgenodigd bij de opening en belangrijker u kunt jaarlijks genieten van het rendement van uw eenmalige inleg. Mocht u belangstelling hebben neem dan even contact op met Eddy de Boer

De Oeverzwaluw (Riparia riparia)

De oeverzwaluw is de kleinste zwaluw (12 cm) die in Nederland voorkomt: chocola bruin van boven, wit van onder met over de borst een bruine band. De staart is licht gevorkt. Hij maakt een droog, raspend geluid.

Net als de gierzwaluw, de boerenzwaluw en de huiszwaluw overwintert de oeverzwaluw in Afrika. Ook de oeverzwaluw is een koloniebroeder.

Hoe kunnen we de oeverzwaluwen helpen?

Op plaatsen waar geschikte broedgelegenheid ontbreekt worden kunstmatige oeverwallen aan gelegd. De meeste kans dat dezwaluwen de wand accepteren is als zo’n wand nabij een al danniet verdwenen bestaande broedplaats wordt aangelegd.

Om de oeverzwaluwen van de Rode Lijst te kunnen afvoeren zullen er in de toekomst nog veel van deze wanden aangelegd moeten worden.

Links van de buis zijn nog enkele gaten van nestholtes gespaard gebleven. De nestholtes onder en rechts van de buis zijn door het uitgraven van de buis volledig ingestort. Elk bewoond nestgat herbergt 4 of 5 jonge oeverzwaluwen.

Bron: nieuwsbrief Fûgelwacht De Fjouwer Doarpen