Kaartclub de Fjouwerkaart

Ieder winterseizoen, van september t/m april, is er om de week op vrijdagavond (aanvang 20.00 uur) klaverjassen in het café “De Lytse Fjouwere” in Itens. We spelen een competitie van 9 of 10 wedstrijden en bijna iedere maand is er ook een prijskaartavond voor iedereen (dus ook voor niet-leden). Gemiddeld hebben we 7 tafels per speelavond d.w.z. een opkomst van 28 enthousiaste kaarters in de leeftijd van 20 tot 80 jaar!!!

Het lidmaatschap is € 15.00 per jaar en op de prijskaartavonden is de entree € 3.50.

1 of 2x per seizoen organiseren we maatklaverjassen, je speelt dan de hele avond met dezelfde maat
Ook hebben we 1 x per jaar de befaamde Lies-partij en het bekende Sinterklaas prijskaarten.

We spelen op zowel de competitie avonden als op de prijskaart-avonden “3 bomen”. Op iedere kaartavond worden er gemiddeld 6 prijzen en een poedelprijs uitgereikt. De winnaar van de competitie ontvangt de wisselbeker waarin zijn/haar naam is gegraveerd en mag deze beker vervolgens een jaar lang in zijn bezit houden.

Recente berichten

Gjin klaverjassen mear

maart 25, 2020|

Kaarters, Spitich, hiel spitich.........it klaverjasseizoen is ôfrûn. We geane de einútslach bepalen oan de hân fan de spile wedstriden. Hoe en wanneer 't de priisútrikking is, sil we noch besjen, jim hearre der t.z.t. mear oer. Foarearst in protte sûnens en hâld ôfstân!! It bestjoer fan kaartklup "De Fjouwerkaart"  

Maatklaverjassen 13 maart

maart 1, 2020|

Freed 13 maart is it wer maatklaverjassen. Oanmelde kin, leafst per twatal, mar allinne kin ek, dan sykje wy der in maat by. Graach foar 10 maart bij Jan Leijenaar: 06-51880917 of fia de mail jan.j.leijenaar@gmail.com Der binne moaie fleisprizen te winnen, dus NET STINNE MAR HINNE It bestjoer fan Kaartklup "De Fjouwerkaart"  

Klaverjas data 2019-2020

september 21, 2019|

Data kaartjûnen seizoen 2019/2020 Oanfang: : 20:00 uur Plak : kafee “De Lytse Fjouwere” te Itens 13 septimber 2019 : Priiskaarten foar elkenien 27 septimber : Kompetysjekaarten / Ledefergadering 11 oktober : Kompetysjekaarten 25 oktober : Priiskaarten foar elkenien 8 novimber : Maatklaverjassen foar elkenien 22 novimber : Kompetysjekaarten 6 desimber : Sinteklazepriiskaarten foar elkenien 20 desimber : Kompetysjekaarten 3 jannewaris 2020 : Priiskaarten foar elkenien 17 jannewaris : Kompetysjekaarten 31 jannewaris : Kompetysjekaarten 14 febrewaris : De Lies partij (foar leden) 28 febrewaris : Kompetysjekaarten 13 maart : Maatklaverjassen foar elkenien 27 maart : Ynheljûn 10 april : Priiskaarten [...]

Klaverjassen

augustus 21, 2019|

Kaartklup “ De Fjouwerkaart” Op freed 13 septimber 2019 gean we wer los mei it nije kaart seizoen. Ek dit kear begjinne we mei priiskaarten. Elkenien is tige wolkom en kin ek lid wurde fan de kaartklup. De kontribúsje foar it seizoen 2019-2020 is € 15,00. Der binne 7 priiskaartjûnen, wêrop elkenien wolkom is, dus ek net leden. De ynlis foar de priiskaartjûnen is € 3.50. Op 27 septimber begjint de kompetysje, we begjinne dan om 20.00 oere mei in koarte ledefergadering en rûn 20.30 oere gean we los mei it kaarten. Aginda ledefergadering 27 septimber 2019: 1. Iepening 2. [...]

Data kaartjûnen seizoen 2018/2019

maart 17, 2019|

Oanfang: : 20:00 uur Plak : kafee “De Lytse Fjouwere” te Itens 14 septimber 2018 : Priiskaarten foar elkenien 28 septimber : Kompetysjekaarten / Ledefergadering 12 oktober : Kompetysjekaarten 26 oktober : Priiskaarten foar elkenien 9 novimber : Maatklaverjassen foar elkenien 23 novimber : Kompetysjekaarten 7 desimber : Sinteklazepriiskaarten foar elkenien 21 desimber : Kompetysjekaarten 4 jannewaris 2019 : Kompetysjekaarten 18 jannewaris : Priiskaarten foar elkenien 1 febrewaris : Kompetysjekaarten 15 febrewaris : De Lies partij 1 maart : Kompetysjekaarten 15 maart : Maatklaverjassen foar elkenien 29 maart : Ynheljûn 12 april : Priiskaarten foar elkenien / Slotjûn 27 april [...]

Seizoen 2018-2019

maart 17, 2019|

Op freed 14 septimber 2018 gean we wer los mei it nije kaart seizoen. Ek dit kear begjinne we mei priiskaarten. Elkenien is tige wolkom en kin ek lid wurde fan de kaartklup. De kontribúsje foar it seizoen 2018-2019 is € 15,00. Der binne 5 priiskaartjûnen, wêrop elkenien wolkom is, dus ek net leden. De ynlis foar de priiskaartjûnen is € 3.50.

Agenda