Kaartclub de Fjouwerkaart

Ieder winterseizoen, van september t/m april, is er om de week op vrijdagavond (aanvang 20.00 uur) klaverjassen in het café “De Lytse Fjouwere” in Itens. We spelen een competitie van 9 of 10 wedstrijden en bijna iedere maand is er ook een prijskaartavond voor iedereen (dus ook voor niet-leden). Gemiddeld hebben we 7 tafels per speelavond d.w.z. een opkomst van 28 enthousiaste kaarters in de leeftijd van 20 tot 80 jaar!!!

Het lidmaatschap is € 15.00 per jaar en op de prijskaartavonden is de entree € 3.50.

1 of 2x per seizoen organiseren we maatklaverjassen, je speelt dan de hele avond met dezelfde maat
Ook hebben we 1 x per jaar de befaamde Lies-partij en het bekende Sinterklaas prijskaarten.

We spelen op zowel de competitie avonden als op de prijskaart-avonden “3 bomen”. Op iedere kaartavond worden er gemiddeld 6 prijzen en een poedelprijs uitgereikt. De winnaar van de competitie ontvangt de wisselbeker waarin zijn/haar naam is gegraveerd en mag deze beker vervolgens een jaar lang in zijn bezit houden.

Recente berichten

Gjin klaverjassen mear

maart 25, 2020|

Kaarters, Spitich, hiel spitich.........it klaverjasseizoen is ôfrûn. We geane de einútslach bepalen oan de hân fan de spile wedstriden. Hoe en wanneer 't de priisútrikking is, sil we noch besjen, jim hearre der t.z.t. mear oer. Foarearst in protte sûnens en hâld ôfstân!! It bestjoer fan kaartklup "De Fjouwerkaart"  

Maatklaverjassen 13 maart

maart 1, 2020|

Freed 13 maart is it wer maatklaverjassen. Oanmelde kin, leafst per twatal, mar allinne kin ek, dan sykje wy der in maat by. Graach foar 10 maart bij Jan Leijenaar: 06-51880917 of fia de mail jan.j.leijenaar@gmail.com Der binne moaie fleisprizen te winnen, dus NET STINNE MAR HINNE It bestjoer fan Kaartklup "De Fjouwerkaart"  

Agenda