Nei in prachtige simmer kinne we freed 9 septimber wer los mei it kaarten.
It is dan priiskaarten foar elk dy ’t mar mei dwaan wol.
En op freed 23 septimber begjinne we dan (nei 2 Corona jierren) wer mei de kompetysje.
We ha der sin oan!!

Wêz wolkom om 20.00 oere yn kafee “De Lytse Fjouwere”yn Itens.