Wij van “Kom nei Wommels” organiseren ieder jaar een wandeltocht over 3 afstanden.
We proberen dan ook voor de 6 km wandelaars (schooljeugd ) iets toe te voegen.
Dat is deze keer een “Open Dag Boerderij” bij de fan H. Kuiper te Easterein.
Dhr. Kuiper zal uitleg geven over het verblijf en het omgaan met de dieren op hun moderne
melkveehouderij. En ze mogen het bedrijf bezichtigen.
Er is een springkussen en een versnapering voor de jeugd.
Wij hopen dat u de kinderen in kennis wilt stellen van deze mooie tocht die vanuit Wommels
via de Âlde Dyk en Easterein langs de boerderij van de familie Kuiper loopt en weer in
Wommels eindigt. Op de Terp zijn ook allerlei sportactiviteiten zoals beachvolleybal,
moarrekeatsen en Sutu (voetbalmuur).
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.