Beste dorpsgenoten,

Wij zijn als redactie van de Diggelfjoer alweer druk met het verzamelen van nieuws en informatie uit onze dorpen voor de komende dorpskrant, die begin december uit komt. Graag ontvangen we van jullie als clubs/verenigingen etc. ook weer stukjes, foto’s oproepen etc. Hebben jullie nieuws, activiteiten voor de agenda of andere zaken? Lever het bij ons aan!

De deadline voor het aanleveren is 10 november; aanleveren graag via diggelfjoer@live.nl

Alvast bedankt!

Redaktie Diggelfjoer