Freed 3 novimber Maatklaverjassen.

We geane los om 20.00 oere en der binne lekkere fleisprizen te winnen.
Opjaan kin by Jan Leijenaar ( 06-51880917) of by Immie (06-17678212),
leafst per stel,  mar allinne kin ek dan sykje wy in maat foar dy.

Wêz wolkom!!