Vrijdag 5 november is er maatklaverjassen.
Opgave liefst per stel, maar individueel mag ook, dan zoeken wij een maat voor je.

Van harte welkom!

Kaartklup “De Fjouwerkaart”