Het heeft even geduurd maar onze dorpen zijn een stuk veiliger geworden en hebben een vrolijker entree gekregen.

Woensdag voor een week heeft het Rode Kruis eindelijk de AED’s in Lytsewierrum, Rien en Hinnaard geplaatst. De kasten waren begin februari al geplaatst. De uiteindelijke AED’s konden i.v.m. de corona nu pas opgehangen worden. We zijn uiteraard zeer blij met de beschikbaarstelling en hopen maar dat we er…… nooit gebruik van hoeven te maken.

Toen duidelijk werd dat er nieuwe AED’s geplaatst zouden worden hebben we ook een oproep onder de dorpelingen gedaan om een cursus reanimatie te volgen. Hierop hebben velen gereageerd. Door de corona heeft ook de opleiding vertraging opgelopen. We hebben nu van het Rode Kruis 2 data gekregen dat er een cursus kan worden gegeven met een optie voor een derde cursus. Per cursus kunnen er maximaal 6 personen meedoen. De data zijn 8 en 22 september. De uitnodigingen zullen binnenkort verstuurd worden.

 

Het zal je vast opgevallen zijn: er zijn bloembakken geplaatst bij de entree van de dorpen. De gemeente Sudwest Fryslân heeft hiervoor middelen beschikbaar gesteld en wij hebben gemeend hier ook gebruik van te moeten maken. Tuincentrum Gaardenier heeft de bakken geleverd en zal ook de komende jaren in het voor- en najaar de bakken voorzien van planten. Het verdere onderhoud is voor ons de dorpen. Als het goed is zijn er inmiddels omwonenden gevraagd de bakken te voorzien van water indien nodig. Heb je groene vinger en kom je er langs dan ben je vrij te controleren of alles er nog netjes bijstaat. Dode bloemetjes en onkruid mag verwijdert worden. Laten we er met z’n allen goed op passen. Des te langer hebben we er plezier van.

Doarpsbelang