Mei trots presenteare wy de hearlike Blues-Rock band út Den Haach: PAARDEKOOPER. Ferline jier in grut súkses!