De IJsclub Eensgezindheid – Rien e.o. beschikt sinds dit jaar over een prachtig nieuw logo.
Hoewel een strenge winter er het afgelopen jaar niet van is gekomen, betekent dat voor het bestuur van de ijsclub niet dat er niets is te doen. Vorig jaar is het verlichtingsplan op de ijsbaan grondig aangepakt. Nu de baan mooi in de schijnwerpers kan staan, was dit voor de ijsclub ook tijd om de vereniging meer in het licht te zetten.

Hoewel de vereniging al ruim 150 jaar bestaat, ontbrak het nog steeds aan een logo. In onze 4 dorpen treffen we het met de vele specialisaties van inwoners. Nynke van Foeken uit Lytsewierrum, die eerder de 4 dorpen website en logo’s voor diverse andere verenigingen heeft gemaakt, heeft voor een prachtig ontwerp gezorgd.

Het resultaat mag er zijn, een eigentijds, helder logo dat staat voor snelheid en gezelligheid op het ijs!