Beste dorpsgenoten,

Als jullie dit lezen zijn de Feestdagen voorbij en ligt 2023 alweer achter ons. Namens dorpsbelang wensen wij iedereen de beste wensen voor 2024!

We kijken terug op een mooi jaar. Met de dorpsvisie in onze hand hebben we een duidelijke koers. We zijn inmiddels een bloeizone en kijken op welke manieren we hier invulling aan kunnen geven. Johannes v/d Brug heeft na vele jaren inzet afscheid genomen. Albert Jan Kamstra heeft inmiddels zijn weggevonden binnen dorpsbelang!

Maar we kijken niet te lang terug, maar vooral vooruit! We zijn bezig met veel uiteenlopende zaken: Zo hebben er in de speeltuin een aantal veranderingen plaats gevonden. De auto is verwijderd en de wipkip en de draaimolen zijn vervangen. Hier zijn we de gemeente dan ook dankbaar voor maar we hebben nog meer op het verlanglijstje staan. Voorlopig moeten we het hier toch even mee doen, maar we houden contact met de gemeente hierover.

Verder zijn we blij dat de gemeente een leuning heeft geplaatst bij het trappetje in Rien en dat de kapotte steiger in Rien zo snel gerepareerd is. Tevens zijn we bezig met het vervangen van de steiger in Itens (achter het kaatshokje).

Het asfalt op de Aenkommewei tussen Itens en Easterein is vernieuwd. De strepenkar had een mooie golvende belijning aangebracht waar velen gelukkig smakelijk om konden lachen. We hebben zelfs Omrop Fryslân en het jeugdjournaal ermee gehaald. In het voorjaar wordt deze weg voorzien van de laatste toplaag. De inritten worden weer netjes bij gewerkt en er komt dan ook definitieve (rechte ) belijning op.

Verdere verkeerswensen zijn in kaart gebracht en doorgespeeld naar team verkeer van de gemeente. Mochten er onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden dan kijken zij in het systeem en overwegen of de wensen dan uitgevoerd kunnen worden.

Project Historie is van start. Ieder dorp is vertegenwoordigd in de projectgroep! Heb je een schat aan informatie om te delen? Zoek dan contact met dorpsbelang zodat we kunnen kijken hoe we dit kunnen gebruiken.

Na het succes van de keukentafelgesprekken van vorig jaar willen wij nu voor de jeugd een avond organiseren en zijn we benieuwd naar datgene wat zij belangrijk vinden voor het woonplezier in onze Fjouwer Doarpen. Dit zal plaatsvinden op woensdagavond 24 januari om 19.30 uur in het dorpshuis. Dus alle jeugd vanaf de middelbare school is van harte welkom op deze avond!

Op vrijdagavond 1 maart en dinsdagavond 19 maart zullen er reanimatiecursussen georganiseerd worden. De cursus is van 19.30 uur tot 22 uur. Naast het leren reanimeren wordt er ook informatie gegeven over het reanimatieoproepsysteem voor burgerhulpverleners (Hartslag.nu). De cursus is kosteloos en wordt gefinancierd door Dorpsbelang. Opgave kan via elbrich_nynke@hotmail.com, graag hierbij voorkeur aangeven voor datum.

Net als vorig jaar doen we weer mee aan NL-doet op 15 en 16 maart. Op deze dag steken we graag met elkaar de handen uit de mouwen. Wij denken aan het grondig schoonmaken van de speeltoestellen in de speeltuin en het opknappen van de jeu de boules baan. Heeft u verder nog ideeën? Laat het ons weten via dorpsbelang@de4doarpen.nl. Dan kan hiervoor subsidie aangevraagd worden bij het Oranje Fonds.

Op 15 juni 2024 is er dan eindelijk weer de Slachte-marathon. De organisatie verwacht van onze dorpen dat we ons steentje bijdragen het om het geheel tot een leuk evenement te maken. In de vorige dorpskrant hebben we gevraagd welke vereniging hier zijn steentje aan wou bijdragen daar heeft geen een vereniging op gereageerd. Bij het schrijven van dit stuk hebben we het idee om basisschool de Romte te vragen voor de invulling van ‘ons‘ wegvak de opbrengsten hiervan zou dan ten bate van het schoolplein kunnen zijn.

Tot slot willen we jullie van harte uitnodigen op de algemene ledenvergadering op 19 april. Save the date! Agenda, bestuursverkiezing en notulen kunt u in de volgende dorpskrant verwachten!

Nieuws van Dorpsbelang januari 24 klaar