Freed 3 jannewaris is der priiskaarten foar elkenien.
Moai sa nei de feestdagen en/of as ôfslúter fan de krystfakânsje in boomke kaarte yn

“De Lytse Fjouwere” yn Itens.

It begjint om 20.00 oere en de ynlis is €3.50.

Tige wolkom allegearre.