Team Stads-, Dorps- en Bedrijfscontacten

Grien yn Súdwest-Fryslân

Inhoudsopgave

Laatste week: vraag een gratis iep aan

Heb jij een grote tuin of een monumentaal erf in het buitengebied? Of wil je iepen rondom jouw agrarisch bedrijf? Dan kun je mogelijk kosteloos iepen planten! Wil jij een gratis iep? Stuur dan vóór zaterdag 15 juni een mail naar info@iepenwachtfryslan.nl. Er zijn wel voorwaarden: zo moeten de bomen genoeg ruimte hebben om uit te kunnen groeien tot volwassen bomen.

Meer info vind je hier.

Vraag een gratis geveltuin aan!

Deze week was het weer zover: stortbuien trokken over de gemeente. Dit soort buien krijgen we steeds vaker. Hoe meer groen in de gemeente – en dus ook in jouw tuin – hoe kleiner de kans op wateroverlast. Groen helpt ook bij extreme hitte. Daarom zijn we als gemeente aangesloten bij Steenbreek: tegel eruit, plant erin! Heb je geen voortuin, dan is een geveltuin misschien iets voor jou. Later deze maand kun je online een geveltuin bij ons aanvragen. De grond blijft eigendom van de gemeente, maar jij hebt er een tuintje bij. Houd onze site dus in de gaten! Tipje van de sluier: binnenkort schrijven we een prijsvraag uit wie de mooiste (gevel)tuin of het groenste schoolplein heeft. Daarover meer in de volgende ‘Mei de doar yn hûs’.

Hier lees je wat we jou kunnen bieden.

Hoe gaan we met de bermen om?

Binnenkort gaan we los met de eerste maaironde. De tweede maaironde doen we eind augustus, begin september. De helft van de bermen beheren we ecologisch, waarbij het maaisel wordt afgevoerd. Daardoor wordt de bodem minder voedselrijk en komt er meer ruimte voor wilde bloemen. Veel smalle bermen klepelen we (in fasen), waarbij het gras blijft liggen. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar de ecologische waarde van onze bermen. We willen uiteindelijk een insectennetwerk, waarbij de bermen insectrijke gebieden met elkaar verbinden.

Onkruid: geef de veegwagens de ruimte

Warmte, regen…het is groeizaam weer. En daar profiteert het onkruid van. We gebruiken geen chemische middelen, maar zetten aannemers in om de stoepen schoon te houden. Zij branden het onkruid weg of bestrijden het met heet water of hete lucht. Om de bestrating en goten goed schoon te houden gebruiken we onze eigen veegwagens. Komen we met de veegwagen bij jou in straat, dan is het handig dat er geen auto’s geparkeerd staan. Zo kunnen we de hele straat schoonvegen.. We plaatsen vaak borden aan het begin van de straat  om aan te geven wanneer we gaan vegen.

Meer info over onkruidbestrijding lees je hier.

Pas op voor de reuzenberenklauw!

De reuzenberenklauw komt op meerdere plekken in onze gemeente voor. De reuzenberenklauw kan wel drie meter worden. Wij bestrijden de berenklauw, omdat je huid geïrriteerd kan raken als je in contact met de plant komt.. Heb jij de reuzenberenklauw in je tuin of zie je deze ergens in de gemeente?

Hier vind je meer informatie.

Japanse duizendknoop

De Japanse duizendknoop is nog zo’n plant die je liever niet je tuin hebt. Je krijgt er geen blaren of andere irritatie van, maar toch moet je uitkijken met de Japanse duizendknoop. De plant woekert namelijk flink en kan schade veroorzaken aan funderingen, verhardingen, rioleringen, straten en dijken. De plant is lastig weg te halen, maar de aanhouder wint.

Hier lees je hoe je de plant kunt bestrijden.

Eikenprocessierups

Op dit moment worden alle eiken gecontroleerd op eikenprocessierups. Dit jaar is er een behoorlijke toename van het aantal nesten. Deze rups kan gezondheidsklachten veroorzaken door de brandharen van de proecessierups. Ze zitten vaak in eikenbomen, maar ook in grasland of bij stammen van bomen. Worden er rupsen gevonden dan voorziet de gemeente de boom van een lint. Een gespecialiseerd bedrijf zorgt voor het opruimen van de nesten.

Meer info vind je hier.

Contact
Gemeente Súdwest-Fryslân
Bereikbaar van 9.00-16.00 uur
Telefonisch: 14 0515
Mail: info@sudwestfryslan.nl

Postadres
Postbus 10.000
8600 HA Sneek

Kijk voor de openingstijden op:
www.sudwestfryslan.nl

Súdwest-Fryslân
Súdwest-Fryslân
Klik hier als u zich wilt afmelden voor deze nieuwsbrief.