PROGRAMMA OPENING TSJERKEPAAD 2021  op zaterdag 26 juni 13.30 uur in de Grote Kerk in Harlingen.

U bent welkom op deze middag. In de kerk mogen mogen we maximaal 200 personen verwelkomen. Voor de organisatie is het wel van belang dat u zich aanmeldt. Dat kan bij het secretariaat.
Er wordt ook een livestreampresentatie (YouTube > Grote Kerk Harlingen) uitgezonden.

Thema: “Kerk in verleden, heden en toekomst”. – Opening door Gerrit Groeneveld: “Wat gaat er dit jaar gebeuren?” – Verhalenverteller Frank Belt: “De martelaren van Harlingen” – Korte presentatie Harlinger kerkgeschiedenis, ds.Teunard van der Linden – Presentatie nieuwe promotiefilm Tsjerkepaad – Frank Belt: “De eerste steenlegging van de Grote Kerk”, met muziek van Eeuwe Zijlstra, afgesloten met Lied 971: 1 en 2 orgel en zang door Jannie Brandsma. – Presentatie De Dom van Almenum, Jan Meijer en Teunard van der Linden – Orgelbespeling, Eeuwe Zijlstra – Aanbieden eerste boek geschiedenis Tsjerkepaad aan gedeputeerde Klaas Fokkinga van de provincie Fryslân – Dank- en slotwoord door Gerrit Groeneveld – Slotlied 175, ‘Wij hebben een sterke stad’, orgel en zang Jannie Brandsma. – Koffie to go en een exemplaar van het boek voor alle genodigden. Dit programma is het startschot van de opening van vele Friese kerken op zaterdagmiddag tot half september. Zie verder: www.tsjerkepaad.nl WE WENSEN ALLE MEDEWERKERS EN BEZOEKERS EEN FIJN TSJERKEPAAD 2021 TOE! De afsluiting van Tsjerkepaad op 18 september 2021 met een livestreamprogramma vanuit de RK Kerk in Heerenveen, 13.30 uur.