We ferwolkomje jim graach yn “de Lytse Fjouwere” op it Krystdiner:

Foar sneon 17 desimber is it maksimale oantal dielnimmers 56 persoanen, útsein de bern fan de bassiskoalle.

De kosten foar it menu foar folwoeksenen is €20,00, foar de bern €10,00.

Opjaan foar it krystdiner op 17 desimber kin o/m 15 desimber by bouwejanhuisman@gmail.com/06411110944