FAQ items aan het laden...
Actueel2019-07-15T19:08:30+02:00

De 4 Doarpen

De4doarpen.nl is een initiatief van Dorpsbelang De Fjouwer Doarpen.

Nieuws

Filmmiddei op tongersdei 23 jannewaris

Filmmiddei  Nel de Boer hat sa yn’e njoggentiger jierren en rûn de ieuwwikseling ferskate filmkes makke oer it libben yn ús Fjouwer Doarpen. Sa komme û.o. doarpsfeesten foarby mei optochten, zeskamp, [...]

Kryst 2019 yn ús 4 Doarpen

Wat in bysûndere oanrin nei de Krystdagen dit jier. Op 21 desimber wie der middeis earst in konsert fan koar “Sjong”fan Wommels e.o. Dat fûn plak yn de ferboude Mennistetsjerke “it [...]

Krystmoarn

Wat in  bysûndere erfaring, op Krystmoarn meielkoar sjonge op ferskate plakken yn ús 4 doarpen. Doe’t Anke my hjir foar frege, wie myn earste reaksje “6.00 oere moarns, wa sit dêr op [...]

Meer Berichten Laden
Blijf op de hoogte en mis nooit evenementen of nieuws


Agenda

Iepen kafee

21 maart @ 15:00

FDD bloemschikken

27 maart @ 19:30

Inhaalavond klaverjassen

27 maart @ 20:00

VRIJDAG 3 APRIL DEN SKYLDIGE

3 april @ 20:00 - 23:30

Iepen kafee

17 april @ 15:00

Load More EventsPrikbord

Hét Prikbord met vraag en aanbod van inwoners uit De4doarpen: Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum vind je op Facebook. Aanbod van een oude tafel tot de zoektocht naar een carpoolrit: alles kan! Vraag/aanbod mag enkel worden geplaatst door inwoners uit/rondom De 4 doarpen.

Ga naar prikbord


Fotoalbum

Foto’s van diverse evenementen en feestjes zijn te bekijken in het online fotoalbum.

Ga naar fotoalbum