Rectificatie door de begrafenisvereniging ‘De laatste eer’ Itens- Hinnaard op informatie in geheugensteuntje Diggelfjoer (blz.26):

De Laatste Eer Itens-Hinnaard blijft bestaan. De uitvaartverzorger is Faber uit Wommels, dag en nacht bereikbaar op  0515331726 of een uitvaartverzorger naar eigen keuze.
De informatie van begrafenisvereniging Rien Lytsewierum klopt, zij stoppen alleen na 1-1-2020.