Deze zomervakantie (van 16 juli t/m 27 augustus 2022) vindt, evenals in 2021, Simmer yn Súdwest plaats. Door de hele gemeente worden gratis toegankelijke activiteiten georganiseerd. Van buurtcampings, sportieve instuiven tot culturele events.

Het initiatief is van gemeente Súdwest-Fryslân en bij de organisatie zijn Stichting Sociaal Collectief, cultuurbureau Akte2, beweegteam Súdwest-Fryslân, Cool Súdwest en de Groengrijs bus betrokken. De gratis activiteiten zijn voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar, die wonen in onze gemeente en in de zomervakantie beperkte mogelijkheden hebben om op vakantie te gaan.

www.simmerynsudwest.frl