Freed 12 april is de slotjûn fan it klaverjassen fan seizoen 2018-2019.
It is priiskaarten foar elkenien, de ynlis is € 3.50 en der binne moaie fleisprizen te winnen.

Ek de prizen fan de kompetysje fan it ôfrûne seizoen wurde útrikt.

Dus: NET STINNE, DER HINNE.

Tige wolkom allegearre.