In verband met de Corona crisis hebben we als dorpshuis het afgelopen jaar geen inkomsten gehad terwijl de uitgaven wel doorgingen. Om deze reden organiseren we als bestuur een sponsoractie en ontvangen alle inwoners van de Fjouwer Doarpen deze week een brief met envelop. In deze brief leggen we onze financiële situatie uit en doen we een beroep op een vrijwillige financiële bijdrage. In de week van 15 t/m 22 maart komen we de envelop “corona-proof” weer ophalen. Geld overstorten op ons bankrekeningnummer mag natuurlijk ook.

Alvast dank voor jullie bijdrage! We dogge it meielkoar en foar elkoar!

Bestjoer “De Lytse Fjouwere”

Bouwe Jan, Chiel, Dick, Fokje & Tiede