De tennisbanen in Easterein
zijn in de winter niet bespeelbaar. In Wommels kan de hele winter door
getennist worden. Voor leden van omliggende verenigingen, en alle andere belangstellenden, hebben we de
mogelijkheid voor een lidmaatschap om alleen in de winter gebruik te
maken van onze banen. Kosten bedragen € 35,- en het lidmaatschap
vervalt automatisch miv 1 april 2021.

De tennisbanen in Easterein
zijn in de winter niet bespeelbaar. In Wommels kan de hele winter door
getennist worden. Voor leden van omliggende verenigingen, en alle andere belangstellenden, hebben we de
mogelijkheid voor een lidmaatschap om alleen in de winter gebruik te
maken van onze banen. Kosten bedragen € 35,- en het lidmaatschap
vervalt automatisch miv 1 april 2021.