Begravenisvereniging Itens/Hinnaard

…..Ús tinzen gean werom nei fier jierren. Ús alden skrepten hjir yn dizze grûn. Soms hear ik we it klokkelûd fan fieren. Hoe’t mannichien hjir syn rêstplak fûn…… (Út ‘It klokhûs’ fan Sake Russchen)
Een oud gebruik om als buren zorg te dragen voor elkaar. Dat is de achtergrond van deze vereniging. Het is een vereniging van een hele oude en lange traditie.

Wat deze vereniging doet? Ze beheert de inleg van de leden. Dat is € 12,- per jaar voor volwassenen. Ze zorgen ervoor dat alles wat nodig is bij de begrafenis in orde is.
Als lid van de begrafenisvereniging krijgt men bij het overlijden een bedrag uitgekeerd dat tegemoet komt in de kosten. Men kan gebruik maken van de dragers. De dragers zijn vrijwilligers uit onze dorpen die deze dienst vervullen.
De begrafenisvereniging werkt samen met de bode, meestal met Faber uit Wommels, maar nabestaanden kunnen ook haar eigen bode kiezen.

De begrafenisvereniging heeft jaarlijks in april een ledenvergadering. Als dorpsgenoten is en ieder hier van harte uitgenodigd. Als we een sterfgeval in onze gemeenschap hebben gehad, herdenken wij hem/haar op deze avond en verder komen er zakelijke en andere onderwerpen op tafel.

Het bestuur bestaat uit Wytse Bouma, Hans Wiebenga, Eeltsje Jan de Vries, Johannes vd Brug en Wietske Dijkstra.

Recente berichten

Blijft op de hoogte!

Schrijf je in voor de wekelijkse digitale nieuwsbrief.