Uitvaartvereniging De Twa Doarpen

Zoals bijna elk dorp in Friesland, heeft ook Lytsewierrum/ Rien al van oudsher een uitvaartvereniging. Er zijn 225 verenigingen bij de Federatie van uitvaartverenigingen in Friesland aangesloten.

Voor de vereniging en dorpsgemeenschap is het belangrijk dat er nog dragers, grafdelver, klokluiders, en aflegster(s) zijn, die tegen het zogenaamde ‘burenplichttarief’ mee willen blijven werken. Laten we niet vergeten dat, als er geen vrijwilligers zijn, de professionele uitvaart veel duurder uitkomt. De commerciële uitvaartverzekeraars dringen steeds meer op, en willen maar al te graag een voet aan de grond krijgen in de dorpen.

Doel van de vereniging is als volgt omschreven:
A. Het verlenen van de onderlinge hulp op het gebied van de uitvaart en crematie
B. Een overledene op de meest waardige wijze naar haar/zijn rustplaats/crematorium over te brengen.
C. Te voorkomen dat de verzorging van een stoffelijk overschot van de mens een voorwerp van winstbejag wordt.
D. Het beschikbaar stellen van personeel, materiaal en van andere door het bestuur dienstig geoordeelde benodigdheden voor het verzorgen van een uitvaart/crematie.

Ons ledenbestand is opgebouwd uit echtparen (met kinderen) en alleenstaanden vanaf 18 jaar. Bij onze vereniging geldt de regeling dat bij een overlijden aan de nabestaanden € 675,00 (de zogenaamde ledenkorting) uitbetaald/verrekend wordt. Als vereniging kunnen wij u een complete uitvaart aanbieden welke door onze uitvaartleider wordt verzorgd, met alle aandacht voor uw persoonlijke wensen. Elk jaar wordt op de ledenvergadering de contributie (momenteel € 13,–) vastgesteld. Ook wordt dan de ledenkorting vastgesteld bij een overlijden. Indien men lid is van een zustervereniging kan men zich laten overschrijven.

Bijverzekering
Ieder lid is vrij om een verzekering af te sluiten voor aanvullende kosten.

De toekomst
Uitvaartvereniging “De Twa Doarpen” zal zich blijven inspannen om voor haar leden de begrafenis of crematie zo goed mogelijk te regelen zonder te verdwijnen in de anonimiteit. Een deskundige en persoonlijke begeleiding is hierbij ons uitgangspunt. Het wordt steeds moeilijker om ons in de harde commerciële wereld staande te houden, met onze leden en de vele vrijwilligers lukt dit gelukkig jaar na jaar weer. Wij hebben uw steun echter nodig en hopen dat wij ook in de komende jaren op u kunnen blijven rekenen.

Waarom U lid moet worden van de Uitvaartvereniging “De Twa Doarpen”:
-We regelen en verzorgen de gehele uitvaart
-Alle wensen worden gerespecteerd
-Verzekerd van een persoonlijk afscheid
-Vertrouwd in uw eigen omgeving
-Ondersteuning voor de nabestaanden
-We behartigen uw belangen zonder commercieel doel

Bovendien helpt u de vereniging mee bij het in stand houden van ons cultureel erfgoed, het verlenen van “nabuurhulp”!

Voor inlichtingen en aanmelden neem dan contact met het bestuur.

De uitvaart

Als er iemand overleden is,  komt er veel op u af. Zeker als het overlijden plotseling was, moet u veel dingen tegelijk regelen. Daarom hebben wij voor u een checklist opgesteld waarin  de belangrijkste zaken voor u op een rij zijn gezet. Uiteraard is het helemaal aan u hoe u uw eigen uitvaart, of die van uw dierbare, wilt invullen.

Vóór het overlijden:

•             opstellen codicil of testament?
•             wensen voor de uitvaart vastleggen?
•             thuis sterven, in een ziekenhuis, verzorgings- of verpleeghuis?
•             inschakelen terminale hulp?

•             contact met geestelijk of humanistisch begeleider?

Na het overlijden:

•             zijn er documenten m.b.t. de laatste wil?
•             is er een verzekering afgesloten?
•             uitvaartverzorger van de vereniging inschakelen?
•             afleggen door wie?
•             opbaren thuis of elders?
•             wat voor kist?
•             vervoer naar plaats van opbaren nodig?
•             gelegenheid voor bezoek? wanneer?
•             wie op de hoogte brengen?
•             bekendmaking overlijden: kaarten en/of advertentie?
•             wat voor tekst?
•             begraven of cremeren?
•             waar begraven of cremeren?
•             bij begraven: wat voor soort graf?
•             kerkelijke plechtigheid? waar en in welke vorm?
•             wat voor vervoer naar de uitvaart?
•             zelf kist en/of bloemen dragen of door dragers?
•             plechtigheid in de aula? hoe en door wie?
•             wat voor toespraken en muziek, en door wie?
•             bloemen, giften of andere speciale wensen?
•             speciale rol voor kinderen bij de uitvaart?

•             gelegenheid tot afscheid nemen in de aula?

 

De statuten van de vereniging (o.a. naam, doel, lid worden, opzeggen, contributie, bestuur etc)
kunt u hier downloaden

Recente berichten