Beste dorpsgenoten van de Fjouwer Doarpen,

In deze Corona tijden even een kleine update vanuit het dorpshuis. Sinds maart (in de zomer heel even open geweest) is onze deur helaas gesloten. Achter de schermen is de bouwploeg actief bezig met het verduurzamen van het dorpshuis. Ramen en panelen van de zaal zijn vervangen, de roldeur tussen café en zaal wordt vervangen door schuifpanelen, de vloer onder het podium wordt geïsoleerd en het plafond in de gang van de zaal wordt ook geïsoleerd. Voor deze verbouwing activiteiten hebben we subsidiegeld ontvangen een mooie gift ontvangen en ook zetten we een deel van onze reserves in.
Financieel gezien hebben we sinds maart geen inkomsten maar de uitgaven gaan wel door. Onze penningmeester is actief bezig geweest om gelden uit de Coronaregelingen van de regering te werven. Met behulp hiervan hebben we het verlies kunnen beperken.

In de Leeuwarder Courant stond laatst een artikel over financieel noodlijdende dorpshuizen, gelukkig zitten wij niet in die situatie. Wel zijn we van plan in begin volgend jaar een sponsoractie te organiseren om niet verder in te hoeven teren op onze reserves. In de eerstvolgende Diggelfjoer zal er meer informatie komen.
We wensen jullie prettige kerstdagen en een gezond en Coronavrij nieuwjaar,

Bestuur doarpshûs “De Lytse Fjouwere”