UITNODIGING VOOR HET JUBILEUMFEEST 25 + 1
VAN FÛGELWACHT “DE FJOUWER DOARPEN”
OP ZATERDAG 9 APRIL VANAF 15.00 UUR
IN HET DOARPSHÛS DE LYTSE FJOUWERE

Zie bijlage voor het programma: Utnoeging jubileumfeest fugelwacht