Mensen, wat hebben we een FANTASTISCH dorpsfeest achter de rug!

Dit was waar wij als commissie een jaar lang naartoe hebben geleefd en wij kijken met een meer dan trots gevoel terug op het feest afgelopen weekend. Alles kwam samen, dorpsbewoners, gezelligheid, feest, spellen en saamhorigheid. Natuurlijk zijn wij degene, die het feest hebben bedacht, gepland en voorbereid, maar wat ons betreft was afgelopen weekend een opsteker voor de Fjouwer doarpen als mienskip.

Bij deze willen we alle betrokkenen en vrijwilligers ontzettend bedanken, zonder jullie geen feest!

En daarnaast de mensen, die ons vooraf of tijdens het feest op andere wijze hebben geholpen. Samen voorbereiden, samen feesten en samen weer opruimen.

Na de zomer zullen wij als commissie evalueren over het feest en dan zal ook een eventueel nieuw te plannen feest op de agenda staan. Wij houden jullie op de hoogte!

Watse, Regina, Jan, Maaike, Oane en Elisabeth

PS: Nog even nagenieten van het feest? Er staan een heleboel foto’s op: Fjouwerdoarpen (myalbum.com)