Beste dorpsgenoten,

Na intensief beraad is de redactie van de Diggelfjoer tot de conclusie gekomen, dat het logischer is de verschijningsdata van onze Diggelfjoer voortaan een maand op te schuiven. De eerstvolgende Diggelfjoer verschijnt dus op 1 september as.

Achtergrond hiervan is, dat het beter is de eerste Diggelfjoer van elke jaargang te laten verschijnen bij de start van het verenigingsseizoen en dat is gewoonlijk rond begin september. Dat betekent ook dat de laatste Diggelfjoer dan op 1 juli verschijnt en dat is gewoonlijk rond de afsluiting van het seizoen.

De nieuwe data zijn dus:

1 september 2020; jaargang 39-1; inleveren kopij voor 10 augustus

1 november 2020; jaargang 39-2; inleveren kopij voor 10 oktober

1 januari 2021; jaargang 39-3; inleveren kopij voor 10 december

1 maart 2021; jaargang 39-4; inleveren kopij voor 10 februari

1 mei 2021; jaargang 39-5; inleveren kopij voor 10 april

1 juli 2021; jaargang 39-6; inleveren kopij voor 10 juni

Redactie Diggelfjoer,
Watse, Esther, Thea, Elisabeth en Hans