Het gaat weer gebeuren: De Slachte, zaterdag 13 juni 2020

Net als voorgaande edities willen wij op de hoek van de Molmawei, Hegedyk en Slachtedyk bij  Lytsewierrum er weer een leuke happening van maken. We hebben dit keer de artistiek leider van de Slachte 2020, Marten Winters, weten te strikken ons te helpen bij het realiseren van onze plannen.
Maandag 9 maart 2020 organiseren wij een infoavond in het dorpshuis in Itens.
Aanvang 20.00 uur. We zijn op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen.
Wat hebben we nodig:
– Creatieve lieden die willen helpen en uitvoeren van de ideeën
– Cateraars
– Verkeersregelaars
– Handjes, voor, tijdens en na de tocht
De tocht loopt dit keer van Raerd naar Easterbierum. We zullen dus maar een paar uurtjes in touw hoeven zijn.
Vanuit de Slachte krijgen we een budget om onze plannen te realiseren. Mocht er na de Slachte een positief saldo overblijven, b.v. uit de catering, dan zullen we dit verdelen over de verenigingen van de 4 Doarpen. Geef bij je aanmelding dus aan welke vereniging je wil sponsoren.
We hopen veel van jullie mogen te verwelkomen in het Dorpshuis.
Bestuur Dorpsbelang de Fjouwer Doarpen