Goed nieuws, we gaan open. Bestuur en bedrijfsleidster Alien Okkema hebben zich diepgaand beraden over de veiligheid, de financiële consequenties en de nodige organisatie en we denken dat het verantwoord is en kan. Dinsdag 2 juni gaan we van start. We doen het in fasen en het zal heel anders zijn dan normaal, maar jullie kunnen komen zwemmen. We vragen wel veel medewerking en verantwoordelijkheid van jullie. We moeten met zijn allen verspreiding van het virus voorkomen. Anderhalve meter afstand is de norm.

We beginnen met alleen zwemles en banenzwemmen. In blokken, zodat er niet veel mensen tegelijk in het zwembad zijn. Met tussenpozen, zodat mensen elkaar niet tegen komen bij de in- en uitgang. Later, het plan is begin juli, gaan we dat uitbreiden met vrijzwemmen. Nog steeds in blokken en met tussenpozen. Je kunt straks online reserveren voor een blok om te zwemmen. Meer details over hoe en wat allemaal volgen later.

We denken met goede regulatie van de pH en een verhoogd chloorgehalte verantwoord open te kunnen. Het zwembadwater zal eventuele virussen snel afdoden. Kom echter niet als je verkouden bent of een lichte verhoging hebt. Ook buiten de baden kunnen we elkaar besmetten.

We denken voldoende inkomsten te krijgen om de kosten te dekken die we moeten maken om het water schoon en warm te houden, ons personeel te betalen en de benodigde hygiënische maatregelen te nemen.

En we rekenen op jullie medewerking in de organisatie. Dat je op anderhalve meter van een ander blijft en het zwembad weer verlaat als je tijd om is, om ruimte te maken voor een ander. We hebben een goed protocol en zullen alles in het werk stellen om de hygiëne te bewaken.

Dus, van harte welkom vanaf 2 juni. Kom lekker zwemmen.