Voor informatie, contactgegevens kerkenraad, agenda kerkdiensten en de Itenser rûnte kun je terecht op de website: www.tsjerkeitenshinnaard.frl