Van de gemeente Sudwest-Fryslân:
Van maandag 12 februari tot en met vrijdag 01 maart 2024 is een deel van de Aenkommewei, ter hoogte van de kruising met Iewei – Hearedyk, en een deel van de Hearedyk, ter hoogte van Tsjerkebuorren, en de kruising Aenkommewei – Iewei – Hearedyk in Itens afgesloten voor het doorgaand verkeer.
De genoemde verkeersafsluiting geldt niet voor voetgangers. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk de heer Ewoud Zwaan van Nota Infra B.V. via het telefoonnummer 06-25690636. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Fokke Nijboer van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.
Aanvullende informatie:
De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven.
De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.
VerkeersplanHearedykItens.pdf