Het bestuur van Dorpsbelang heeft vorig jaar al de wens uitgesproken dat al onze 4 dorpen de beschikking moeten hebben over een AED.
Itens heeft er al één, maar binnenkort hebben Lytsewierrum, Rien en Hinnaard ook de beschikking over een AED.

De penningmeester was al druk doende de financiële middelen bij elkaar te krijgen en stond op het punt de AED’s te bestellen, toen we een telefoontje kregen van Het Rode Kruis, afdeling Súdwest Fryslân. Het Rode Kruis wil graag dat ook de kleine kernen beschikking hebben over een AED. Zij hadden Lytsewierrum hiervoor op het oog. Daar waren we natuurlijk heel blij mee, maar hebben direct de wens uitgesproken of er ook een AED beschikbaar zou zijn voor Rien en Hinnaard.
En dat was het geval!!. Afgelopen vrijdag is er reeds inspectie geweest wat betreft de plaats waar ze moeten komen hangen. In Lytsewierrum zal dat op het plein zijn, op de muur van de boerderij van Jan en Regina Hofstra. In Rien zoeken we nog een mooie plaats bij de brug en in Hinnaard zal hij onder het Informatiebord komen nabij de klokkenstoel. We moeten er eerst nog voor zorgen dat er op elk punt een elektriciteitsaansluiting komt.

Bedoeling is dat de AED’s in januari 2020 geplaatst gaan worden. De AED van Itens willen we verplaatsen van achter het dorpshuis naar het kleedlokaal bij het sportveld.

Dorpsbelang is heel blij met het aanbod van Het Rode Kruis, die de AED’s kosteloos ter beschikking stelt en ook het onderhoud voor de eerste 5 jaar voor haar rekening neemt. Verder zal het Rode Kruis vrijwilligers gaan opleiden voor het gebruik van de AED. We doen hierbij dan ook een oproep voor vrijwilligers uit de drie dorpen.

Meld je aan via: dorpsbelang(@)de4doarpen.nl