Uw kind(eren) is (zijn) van harte welkom bij mij thuis!

Ik ben Sytske Altenburg-Joustra, 36 jaar, getrouwd en ik heb 2 kinderen een zoon van 9 en een dochter van 7 jaar.

In 2009 heb ik de Pabo afgerond en daarvoor heb ik Spw gedaan.
Ik woon in Reahûs, Sanleansterdyk 8a.(in de oude Rabobank)

Alle kinderen van 0 t/m 13 jaar zijn welkom.

Voorschoolse, tussenschoolse en buitenschoolse alles is mogelijk.

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd bel of mail dan naar:  sytskealtenburg@gmail.com/
tel: 06-50847692