15 juni 2019

Mienskip, Bewegen, Gezelligheid

Toen wij, vier enthousiaste amateur- hardlopers  in Itens onafhankelijk van elkaar opperden dat, na deelname aan een hardloopevenement elders in Friesland, zo’n evenement eigenlijk ook in onze mooie Greidhoeke georganiseerd moet worden, was het idee snel geboren: de Swit & Sit- rin in Itens.
Een hardloopevenement waarbij Mienskip, Bewegen voor jong & oud en Gezelligheid de dragende krachten zijn. Earst switte, dan sitte.

Bewegen
Het idee is verder uitgewerkt en na een succesvolle eerste editie met ruim 100 deelnemers organiseren we op zaterdag 15 juni 2019 de tweede Swit & Sit- rin vanaf het sportveld in Itens. Voor jong en oud wordt een hardloopevenement georganiseerd:
14.20 uur: 1 km voor basisschooljeugd
14.30 uur: 2 km voor basisschooljeugd
15 uur: 10 km voor volwassenen (vanaf 13 jaar)
15.15 uur: 5 km voor volwassenen (vanaf 13 jaar)
Een plattegrond van de prachtige route door onze ‘achtertuin’ vindt u hierna.

Mienskip
We willen dit evenement nadrukkelijk mét de mienskip (de lokale dorpsgemeenschap) organiseren. Daar zijn we goed in! Uit de organisatie van diverse evenementen in het verleden, zoals de Slachtemarathon en de lytse Doarpen-rintocht, is gebleken dat de kracht van onze Mienskip ongekend is en daar zijn we trots op.
Zo wordt een beroep gedaan op een groot aantal vrijwilligers in bijvoorbeeld de verkeersveiligheid, de catering, de organisatie en logistiek rond het parkeren, aankleding van de route. Maar ook lokale bedrijven en verenigingen spelen, al dan niet in natura, een rol van betekenis. Zo sponsort de kaatsvereniging KF Itens eo. de ontvangst- en finishtent en  heeft het lokale vormgevingskantoor Merk aan de winkel kosteloos ons prachtige logo ontworpen.

Gezelligheid
Nadrukkelijk komt in ons evenement naar voren dat het vooral om de gezelligheid gaat. We organiseren een evenement waarbij er na inspanning tijd gemaakt moet worden voor ontspanning en ontmoeting. Daarom: Earst switte, dan sitte.
Natuurlijk loopt niet iedereen hard, maar we willen de drempel om te gaan hardlopen verlagen. Juist door te gaan hardlopen met de mensen uit je dorp, ontmoet je elkaar en zorgen we voor verbinding. Wij zullen in de periode voorafgaand aan de Swit& Sit-rin een trainingsschema verstrekken aan de beginnende hardloper en met hen trainen om tot een verantwoorde loop te komen.
De gezelligheid vinden we ook in de start- en finishtent op 15 juni. We roepen alle inwoners en familie en vrienden op om de deelnemers te supporteren en samen te komen ‘sitten’ en  aanwezig te zijn bij dit unieke evenement. Dit jaar maken we meer ruimte voor vertier in de tent en zal het “Mienskip”- gevoel nog meer aandacht krijgen.

Contact
Heeft u vragen over de sponsoring van de Swit&Sit-rin of deze brief dan kunt u contact opnemen met het Swit&Sit- team in Itens:
Anke Strikwerda, Roelie Zijlstra, Paula Korbach en Esther Brouwer, switsitrin@gmail.com